Home - Europe - Turkey

Tarsus-Ankara Otoyolu, Geçiş Yolları (Access Roads)

O.21/1 Kulu

  Lanes   Exit Direction Kulu (Read down) Direction O-21 (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
  K3 Kulu O.21 E.90 Go to O.21  
    Kulu Gişeleri   Toll station  
  K31 Kulu D.715 D.750    

O.21A Eminlik

  Lanes   Exit Direction Ereğli (Read down) Direction O-21 (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
  K14 Eminlik O.21 E.90 Go to O.21  
    Eminlik Gişeleri   Toll station  
    Eminlik Servis Alanı Eminlik Servis Alanı      
  K141 Eminlik Köyü      
  K142 Ulukışla D.805    
  K143 Ereğli D.330 D.750    

Legend, Road signs
Thanks to: Bekir Deliktas

Page was last modified on 8 January 2012