Home - Europe - Turkey

Ankara Çevreyolu

Ankara Beltway

Length: 110 km

  Lanes   Exit Counterclockwise (Read down) Clockwise (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
  K1 Ankara O.4 E.89 A.1 O.20 E.88 Go to O.4, Go to O.20 below  
  K2 Ayaş D.140   E.89
  K3 Sincan     E.89
  K4 Eskişehir D.200 E.90 A.87 Go to D.200  
  K5 İncek     E.90 A.87
          E.90 A.87
  K6 Pozantı O.21 Go to O.21, Future O.21 IC E.90 A.87
          E.90 A.87
  K7 Konya Yolu 1 D.750 E.90   A.87
    Karatas Viyadüğü 600m     A.87
  K8 Yakupabdal     A.87
  K9 Kıbrısköy     A.87
    Bayındır Barajı Köprüsü 400m     A.87
  K10 Samsun 1 D.200 E.88 A.1    
    Samsun Yolu Köprüsü 400m     E.88 A.1
  K11 Karapürçek     E.88 A.1
    Çubuk Barajı Köprüsü 300m     E.88 A.1
  K12 Havalimanı D.140   E.88 A.1
  K13 Ovacık     E.88 A.1
  K14 İvedik     E.88 A.1
  K15 Batıkent     E.88 A.1
          E.88 A.1
  K16 İstanbul D.750   E.88 A.1
    Koruma 1 Köprüsü 150m     E.88 A.1
  K1 Ankara O.4 E.89 A.1 O.20 Go to O.4, Go to O.20 above  

Legend, Road signs
See also:

Page was last modified on 8 January 2012