Home - Europe - Slovakia

Štátna cesta

Levoča-Západ - Levočské Lúky

  Lanes   Exit-km Direction Levočské Lúky (Read down) Direction Levoča-Západ (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
x       Levoča-Západ 18    
        Levoča D1 E50 Go to D1  
        Most Levočský potok   Planned  
        Levočské Lúky 533 Planned  

Legend, Road signs

Page was last modified on 8 March 2015