Home - Europe - Slovakia

Rýchlostná cesta

Trnava - Ružomberok

  Lanes   Exit Direction Ružomberok (Read down) Direction Trnava (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
 (0) Trnava 51Z    
      1 Trnava-Juh 51 Go to S51  
      2 Trnava-Modranka      
      (3) Trnava D1 E58 E75 Go to D1  
      6 Vlčkovce-Sever 1337   E58
          Odpočívadlo Vlčkovce     E58
      8   Vlčkovce-Juh 1280   E58
      12 Sereď-Sever   1331   E58
      14 Sládkovičovo 62   E58
      16 Dolná Streda 507   E58
      (17) Odpočívadlo Dolná Streda Odpočívadlo Dolná Streda     E58
        Most Váhovce-Šoporňa     E58
      21 Šintava 62 573   E58
      23 Šoporňa 1313   E58
      27 Hájske-Mladý Háj 1653   E58
        Odpočívadlo Báb       E58
      29 Báb 1674   E58
        Most Veľké Zálužie     E58
        Odpočívadlo Veľké Zálužie Odpočívadlo Veľké Zálužie     E58
        Most Lehota 242m     E58
      (37) Lehota R8 Go to proposed R8, Proposed IC E58
      (39) Nitra-Západ R1a Go to R1a E58
        Most Lehota 130m     E58
        Most Kynek 140m     E58
      45 Nitra-Juh 562 new 64 Go to proposed S64 E58
        Estakáda Čermáň 1200m     E58
      51 Nitra-Východ 51   E58
      (52) Odpočívadlo Selenec Odpočívadlo Selenec   Proposed rest area E58
        Most Malanta 372m     E58
        Most Pohranice 760m     E58
        Most Obdokovce 499m     E58
        Most Hosťová 955m     E58
      62 Beladice 1669   E58
        Most Choča 350m     E58
      70 Zlaté Moravce 65 511   E58
        Most Majerský potok 190m     E58
        Most Olichov 270m     E58
      80 Čaradice 65 2521   E58
      (84) Odpočívadlo Tekovské Nemce Odpočívadlo Tekovské Nemce     E58
          E58
      87 Hronský Beňadik 65 76   E58
        Most Hronský Beňadik 373m     E58
        Most Orovnica     E58
      95 Nová Baňa 2515   E58
        Most Nová Baňa     E58
      (103) Odpočívadlo Voznica       E58
      105 Žarnovica-Juh   426   E58
            E58
      109   Žarnovica-Sever 65 426   E58
      110 Bzenica   65 2519   E58
        Most Revištské Podzámčie     E58
      119 Lehôtka pod Brehmi 65   E58
        Most Lovča     E58
      (123) Žiar nad Hronom R2 E572 Go to R2 E58
        Most Žiar     E58
        Most Šášovské Podhradie     E58
      128 Žiar nad Hronom-Východ 65   E58
        Most Hronská Dúbrava     E58
      137 Hronská Breznica, Banská Štiavnica 51 2461   E58
        Most Hronská Breznica     E58
      138 Hronská Dúbrava 2492   E58
      140 Ostrá Lúka, Budča 2440   E58
      (141) Odpočívadlo Budča Odpočívadlo Budča     E58
      141 Budča   2445   E58
      142 Zvolen-Západ   16 E58 Go to S16, Go to R3 South  
      144 Zvolen-Stráže   2440    
      146 Kováčová 66 E77    
    148   Zvolen-Sever 2460   E77
      148 Zvolen-Sever R2 Go to R2, Proposed IC E77
      150 Sliač 2448   E77
        Odpočívadlo Badín       E77
      153 Banská Bystrica-Kremnička   69   E77
      157   Banská Bystrica-Kremnička 69   E77
    159   Banská Bystrica-Nákupné centrum     E77
    160   Banská Bystrica-Radvaň 69   E77
161   Banská Bystrica-Radvanská     E77
    Odpočívadlo Radvaň     E77
    162 Banská Bystrica-Centrum (Hušták)   66   E77
      Estakáda Banská Bystrica 1     E77
      Estakáda Banská Bystrica 2     E77
    163 Banská Bystrica-Podlavice 578   E77
      Estakáda Banská Bystrica 3     E77
    164 Banská Bystrica-Sever 59 E77    
    165 Banská Bystrica-Stred        
      Most Rudlová 260m      
    166   Banská Bystrica-Stred      
    168 Banská Bystrica-Východ 66 2418    
          66    
        Šalková 66 2420 Planned  
        Slovenská Ľupča 66 Planned  
        Estakáda Lučatín 823m   Planned  
        Most Moštenická dolina 343m   Planned  
        Most Diel 1   Planned  
        Most Diel 2   Planned  
        Most Diel 3   Planned  
        Most Diel 4   Planned  
        Most Diel 5   Planned  
        Tunel Diel 1774m Tunel Diel 1774m   Planned  
        Most Hradište   Planned  
        Poloestakáda Hiadeľ     Planned  
        Ekodukt sedlo Vážnica Ekodukt sedlo Vážnica   Planned  
        Most Hôrka   Planned  
        Most Zubová   Planned  
        Tunel Kozí Chrbát 2975m Tunel Kozí Chrbát 2975m   Planned  
        elevation 829m   Planned  
        Most Barborina   Planned  
        Korytnica, Donovaly 59 E77 Planned  
        Tunel Korytnica 800m / Barborina 1330m Tunel Korytnica 800m / Barborina 1330m   Planned  
        Tunel Liptovská Osada 1 - 170m Tunel Liptovská Osada 1 - 170m   Planned  
        Tunel Liptovská Osada 2 - 820m Tunel Liptovská Osada 2 - 820m   Planned  
        Liptovská Osada 59 Planned  
        Odpočívadlo Liptovská Osada   Planned  
        Tunel Lišková 220m Tunel Lišková 220m   Planned  
        Tunel Javoriská 600m Tunel Javoriská 600m   Planned  
        Tunel Lieskovská 220m Tunel Lieskovská 220m   Planned  
        Tunel Revúca 180m Tunel Revúca 180m   Planned  
        Tunel Biely Potok 1650m Tunel Biely Potok 1650m   Planned  
        Ružomberok-Juh 59 Planned  
        Ružomberok-Východ 18 Planned  
        Tunel Mních 760m Tunel Mních 760m   Planned  
        Ružomberok D1 E50 Go to D1, Planned  

Legend, Road signs

Page was last modified on 13 September 2015