Home - Europe - Sweden

44 Motorväg, Motortrafikled

Herrestad - Trollhättan

  Lanes   Exit Direction Trollhättan (Read down) Direction Herrestad (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
        Torp E6 161 Go to E6  
            Intersections  
        Kärratunneln 375m Kärratunneln 375m      
        Sörvikstunneln 220m Sörvikstunneln 220m      
        Brattås   Uddevalla  
        Fjällväg   Uddevalla  
        Kuröd 172 Uddevalla  
    Ramseröd      
           
    Råsseröd O678 Go to LvO678  
        Väne-Ryr nordväst        
          Väne-Ryr sydöst      
        Grunnebo      
    Båberg E45 -  
    Skogsbo O2026 Go to LvO2026 E45
    Överby     E45
    Stallbackabron 1392m     E45
    Stallbacka E45    
    Hullsjön      
          44    

Legend, Road signs
See also: Wikipedia - Riksväg 44

Page was last modified on 27 February 2009