Home - Europe - Netherlands

A7 Autosnelweg, N7 Autoweg

Zaandam - Nieuweschans, D border

  Lanes   Exit Direction D border (Read down) Direction Zaandam (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
        Zaandam      
        Knooppunt Zaandam A8 E22 Go to A8  
      2 Zaandijk N515   E22
      3 Wijdewormer     E22
      4 Purmerend-Zuid N235   E22
      5 Purmerend     E22
      6 Purmerend-Noord N244   E22
        Parkeerplaats Middelsloot       E22
          Parkeerplaats Kruisoord     E22
      7 Avenhorn N243 N247   E22
        Parkeerplaats De Koggen       E22
      8 Hoorn N506   E22
      9 Hoorn-Noord N302   E22
      10 Wognum N241   E22
        Parkeerplaats Broerdijk       E22
      10a Abbekerk     E22
          Parkeerplaats De Horn     E22
      11 Medemblik N239   E22
      12 Middenmeer N242   E22
      13 Wieringerwerf N240 N248   E22
        Parkeerplaats Hoge Kwell       E22
          Parkeerplaats De Wierde     E22
          Parkeerplaats Den Oever     E22
      14 Den Oever N99   E22
        Afsluitdijk begins Afsluitdijk ends   IJsselmeer, Waddenzee E22
      Stevinsluizen   IJsselmeer, Waddenzee E22
        Parkeerplaats Monument Parkeerplaats Monument   IJsselmeer, Waddenzee E22
        Parkeerplaats Breezanddijk   IJsselmeer, Waddenzee E22
      Lorentzsluizen   IJsselmeer, Waddenzee E22
        Kornwerderzand   IJsselmeer, Waddenzee E22
        Afsluitdijk ends Afsluitdijk begins   IJsselmeer, Waddenzee E22
        Knooppunt Zurich   N31 Go to N31 E22
      15 Zurich     E22
          Knooppunt Zurich N31 Go to N31 E22
        Parkeerplaats Hayum       E22
          Parkeerplaats Wildinghe     E22
      16 Witmarsum     E22
      17 Bolsward N359   E22
      18 Bolsward-Oost     E22
        Parkeerplaats Laerd       E22
      19 Nijland     E22
        N7 begins A7 begins     E22
        Sneek N354 Intersections E22
        A7 begins N7 begins     E22
        Prinses Margriettunnel 77m Prinses Margriettunnel 77m   Prinses Margriet Kanaal E22
      23 Joure-West     E22
        Knooppunt Joure A6 Go to A6 E22
        Parkeerplaats De Horne       E22
      25 Oudehaske     E22
      26   Heerenveen-West     E22
        Knooppunt Heerenveen A32 Go to A32 E22
      26a Tjalleberd     E22
      27 Tijnje N392   E22
        Parkeerplaats De W‚lden Parkeerplaats De Vonken     E22
      28 Beetsterzwaag     E22
      29 Drachten-Centrum     E22
      30 Knooppunt Drachten N31 N381 Go to N31, Go to N381 E22
      31 Frieschepalen N358   E22
      32 Marum N980   E22
        Parkeerplaats Mienscheer       E22
          Parkeerplaats Oude Riet     E22
      33 Boerakker N388   E22
      34 Leek N372 N978   E22
      35 Hoogkerk N372 N977   E22
      36 Ring Groningen West N370   E22
        N7 begins A7 begins     E22
    Knooppunt Julianaplein A28 E232 Go to A28 E22
      37 Helpman   Groningen E22
      37a Oosterpoort     Groningen E22
    Knooppunt Europaplein N46 Go to N46 E22
    Euroborg   Groningen E22
        A7 begins N7 begins     E22
      39 Westerbroek     E22
        Parkeerplaats Dikke Linde       E22
          Parkeerplaats Veenborg     E22
      40 Foxhol N386 N961   E22
      41 Hoogezand N385 N387 Go to N387 E22
      42 Sappemeer     E22
      43 Zuidbroek     E22
      44 Noordbroek N33 Go to N33 E22
        Parkeerplaats Meedener Tol Parkeerplaats Roode Til     E22
      45 Scheemda N362   E22
      46 Heiligerlee N964   E22
      47 Winschoten N367 N966   E22
      48 Oudeschans     E22
      49 Nieuweschans     E22
        Germany - Deutschland Netherlands - Nederland   State border E22
        D Bunder Autobahn Go to A280 E22

Legend, Road signs
See also: Autosnelwegen.net

Page was last modified on 1 May 2006