Home - Europe - Netherlands

A20 Autosnelweg

Naaldwijk - Gouda

  Lanes   Exit Direction Gouda (Read down) Direction Naaldwijk (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
        Naaldwijk N213 N223    
      6 Maasdijk N220 E25    
      7 Maassluis     E25
        Parkeerplaats Aalkeet       E25
          Parkeerplaats Rijskade     E25
      8 Vlaardingen-West     E25
  9 Vlaardingen     E25
          E25
  Knooppunt Kethelplein A4 Go to A4 E25
10 Schiedam-Noord     E25
        E25
11 Schiedam     E25
        E25
12 Spaanse Polder   Rotterdam E25
  Giessenbrug   Delfshavense Schie E25
13 Overschie     Rotterdam E25
  Knooppunt Kleinpolderplein A13 E19 Go to A13 E25
13   Overschie   Rotterdam E19 E25
        E19 E25
14 Centrum N471 Rotterdam E19 E25
15 Crosswijk     Rotterdam E19 E25
  Knooppunt Terbregseplein A16 E19 Go to A16 E25
16 Prins Alexander   Rotterdam E25
        Parkeerplaats De Vink Parkeerplaats Maatveld     E25
        Cortlandt Aquaduct 15m Cortlandt Aquaduct 15m   Zuidplaspolderkanaal E25
      17 Nieuwerkerk a/d IJssel N219   E25
      18 Moordrecht N456   E25
        Knooppunt Gouwe A12 E25 E30 Go to A12  

Legend, Road signs
See also: Autosnelwegen.net

Page was last modified on 1 May 2006