Home - Europe - Ireland

Mótarbhealach (Motorway)
Príomhbóthar náisiúnta (National Primary Road)

Cionn Átha Gad (Kinnegad) - Gaillimh (Galway)

  Lanes   Exit Direction Cionn Átha Gad (Read Up) Direction Gaillimh (Read down) Slip road Notes _Also_as_
      1 M4 Áth Cliath DUBLIN   M4 Go to M4  
      2 R148 Cionn Átha Gad KINNEGAD, (N4) Sligeach SLIGO R148 Cionn Átha Gad KINNEGAD, Bealach Bhaile an Mhuilinn MILLTOWNPASS R446    
      3 R400 Droichead Chaisléan Loiste ROCHFORTBRIDGE, Bealach Bhaile an Mhuileann MILLTOWNPASS, Rod RHODE R400    
      4 N52 An Muileann gCearr MULLINGAR, Bealach an Tirialaig TYRRELLSPASS N52    
      5 N52 Tulach Mhór TULLAMORE, Cill Bheagáin KILBEGGAN N52 R389    
      6 N80 An Móta MOATE, Baile Átha an Urchair HORDELEAP, Clóirtheach CLARA N80    
      7 R446 An Móta MOATE, Cluan Mhic Nois CLONMACNOISE R446    
      8 N62 Baile Átha Luain Thoir ATHLONE EAST, Biorra BIRR N62    
    9 N55 An Cabhan CAVAN, An Longfort LONGFORD, Eastat Tionscail INDUSTRIAL ESTATE (BLYRY) R916    
    10 N55 An Cabhan CAVAN, An Longfort LONGFORD, Baile Uí Mhatháin BALLYMAHON An Lár TOWN CENTRE N55 R915    
         
    11 An Lár TOWN CENTRE, Cuasan COOSAN      
      Droichead na Sionna (Shannon River Bridge)   Sionna (Shannon River)  
    12 N61 An Lár TOWN CENTRE, Ros Comáin ROSCOMMON N61 Ros Comáin ROSCOMMON, Sligeach SLIGO N61    
      13 R362 Baile Átha Luain (Thiar) ATHLONE (West), Tuaim TUAM, Áth Liag ATHLEAGUE, Fearann na Manach MONKSLAND R362 R446    
      14 R357 Béal Átha na Sluaighe (Thoir) BALINASLOE (East), Droichead na Sionainne SHANNONBRIDGE R357    
        Droichead na tSuca (River Suck Bridge)   An tSuca (River Suck)  
      15 R446 Béal Átha na Sluaighe (Thiar) BALINASLOE (West), Eachroim AUGHRIM R446 Béal Átha na Sluaighe (Thiar) BALINASLOE (West), Port Omna PORTUMNA, Eachroim AUGHRIM R355    
        Plás Dola TOLL PLAZA   Toll station  
      16 N65 Port Omna PORTUMNA, Baile Locha Riach LOUGHREA, Cill Tulach KILTULLAGH N65 Baile Locha Riach LOUGHREA, Cill Tulach KILTULLAGH N65    
      17 R348 Baile Átha an Rí ATHENRY, Creachmhaoil CRAUGHWELL R348    
      18 M17 Sligeach SLIGO - M18 Luimneach LIMERICK M17 M18 Go to M17, Go to M18, Planned IC  
      19 N18 (N17) Luimneach LIMERICK, Sligeach SLIGO, Aerfort Gaillimh GALWAY AIRPORT N18    
    20 N6 (N59 - N84) Gaillimh (Thiar) GALWAY (West), An Clochán CLIFDEN, Caisleán an Bharraigh CASTLEBAR - R446 Gaillimh (Thoir) GALWAY (East), Duganna DOCKS N6 R446 Planned IC  
      21 Gaillimh Thuaidh GALWAY NORTH, Baile an Dúlaigh BALLINDOOLEY, Áth Cinn HEADFORD N84 Planned  
        Droichead na Choirib (River Corrib Bridge) 465m   An Choirib (River Corrib)  
      22 Gaillimh An Lár GALWAY CENTRE, Gort an tSléibhe GORTACLEVA, Uachtar Ard OUGHTERARD N59 Planned  
      Gaillimh Thiar GALWAY WEST, An Cheapach   Planned  
      Barna BEARNA   Planned  
      Na Forbacha FURBOGH, An Baile Nua R336 Planned  

Legend, Road signs
Thanks to: Efthymios Athanasopoulos
See also: Wikipedia - M6 motorway (Ireland)

Page was last modified on 2 January 2013