Home - Europe - Ireland

Mótarbhealach (Motorway)
Príomhbóthar náisiúnta (National Primary Road)

Baile Átha Cliath (Dublin) – Carn na Ros (Carnaross)

  Lanes   Exit Direction Baile Átha Cliath (Read Up) Direction Carn na Ros (Read down) Slip road Notes _Also_as_
      An Lár CITY CENTRE, Chaisleán Cnucha CASTLEKNOCK N3    
    1 M50 Ó Thuaidh NORTHBOUND, Calafort Átha Cliath DUBLIN PORT
M50 Ó Dheas SOUTHBOUND, Dun Laoghaire
M50 E01 Go to M50  
      VILLAGE, Ospidéal Uí Chonghaile Bhlainséir CONNOLLY HOSPITAL        
    2   Baile Bhlainséir BLANCHARDSTOWN R843    
    3 Baile Bhlainséir BLANCHARDSTOWN Baile Bhlainséir BLANCHARDSTOWN, Mullach Eadrad MULHUDDART R121    
      Mullach Eadrad MULHUDDART        
      4   R156 Dún Búinne DUNBOYNE, Cluair Aodha CLONEE, Baile Damas DAMASTOWN R156    
      4 R156 Cluair Aodha CLONEE, Baile Damas DAMASTOWN   R156    
           
      5 R157 Dún Búinne DUNBOYNE, Ráth Tó RATOATH R157    
        Plás Dola TOLL PLAZA   Toll station  
      6 R125 Dún Seachlainn DUNSHAUGHLIN, Baile Átha Tróim TRIM R125    
      7 R147 An Scrin SKRYNE, Cill Mheasáin KILMESSAN R147 An Scrin SKRYNE, Baile Eoin JOHMSTOWN R147    
      8 R147 An Uaimh (Theas) NAVAN (South) to R147    
      9 N51 Dealbhna DELVIN, An Uaimh (Thuaidh) NAVAN (North) N51    
        Plás Dola TOLL PLAZA   Toll station  
      10 R147 Ceanannas (Theas) KELLS (South) to R147    
      N52 (R147) Dún Dealgan DUNDALK, Ceanannas KELLS - N3 An Cabhán CAVAN, Achadh an Iúir VIRGINIA - N52 An Muileann gCearr MULLINGAR, Dealbhna DELVIN N3 N52    

Legend, Road signs
Thanks to: Efthymios Athanasopoulos
See also: Wikipedia - M3 motorway (Ireland)

Page was last modified on 1 January 2013