Home - Europe - Ireland

Mótarbhealach (Motorway)
Príomhbóthar náisiúnta (National Primary Road)

Baile Átha Cliath (Dublin) – Cill Dhéagláin (Ashbourne)

  Lanes   Exit Direction Baile Átha Cliath (Read Up) Direction Cill Dhéagláin (Read down) Slip road Notes _Also_as_
      An Lár CITY CENTRE, Fionnghlas FINGLAS N2    
      1 M50 Ó Thuaidh NORTHBOUND, Calafort Átha Cliath DUBLIN PORT
M50 Ó Dheas SOUTHBOUND, Dun Laoghaire
M50 E01 Go to M50  
    Buaile an Gheimhridh COLDWINTERS      
    2 R135 Teampall Mhaighreide ST. MARGARET'S, Baile Bhlainséir BLANCHARDSTOWN R135    
    3 R135 Cill Dhéagláin ASHBOURNE, Ráth Tó RATOATH, Sord SWORDS R125 R135    
    4   R135 Cill Dhéagláin ASHBOURNE - N2 Doire DERRY, Baile Shlaine SLANE N2 R135    

Legend, Road signs
Thanks to: Efthymios Athanasopoulos
See also: Wikipedia - M2 motorway (Ireland)

Page was last modified on 1 January 2013