Home - Europe - United Kingdom

North Wales Expressway / Gwibffordd Gogledd Cymru

Holyhead/Caergybi - Chester

  Lanes   Exit Direction Holyhead/Ceargybi (Read Up) Direction Chester (Read down) Slip road Notes _Also_as_
  Canol y dref/ Town Centre A5154 - Ferry, Gorsaf/Station A55   A55 E22 A5154    
  1 Bae Trearddur/Trearddur Bay B4545, Kingsland B4545   E22
    2 Penrhos A5153 (A5) A5163   E22
        Beddmanarch Causeway     E22
      3 Y Fali/Valley A5, Gwasanaethau/Services Y Fali/Valley, Caergeiliog A5, Gwasanaethau/Services A5   E22
      4 Caergeiliog A5, Bodedern Bryngwran A5, Bodedern A5   E22
      5 Rhosneigr, Aberffraw A4080, Bryngwran (A5) Rhosneigr, Aberffraw A4080, Gwalchmai (A5) A4080   E22
      6 Rhostrehwfa A5, Llangefni (A5114) Pentre Berw A5, Llangefni (A5114)     E22
      7 Gaerwen, Pentre Berw A5152 (A5) Gaerwen, Llanfair Pwllgwyngyll A5152 (A5) A5152   E22
      7A Llanfair Pwllgwyngyll A5, Star       E22
      8 Benllech, Amlwch A5025 Porthaethwy/Menai Bridge, Amlwch A5025 A5025   E22
      8A Llanfair Pwllgwyngyll A5, Porthaethwy/Menai Bridge, Beaumaris (A545)   A5   E22
  Pont Britannia/Britannia Bridge 461m (1512ft)     E22
      9 Bangor, Caernarfor A487 A487   E22
      10 Bangor A4087, Caernarfor (A487) Bangor A4087 A4087   E22
      11 Bangor, Betws-y-coed A5, Bangor Services Betws-y-coed A5, Bangor Services A5   E22
      12 Tal-y-bont     E22
      13 Abergwyngregyn     E22
      14 Llanfairfechan     E22
    15 Llanfairfechan     E22
        Twnnel Penn-y-clip Tunnel 930m ends       E22
        Twnnel Penn-y-clip Tunnel 30m     E22
        Twnnel Penn-y-clip Tunnel 50m     E22
        Twnnel Penn-y-clip Tunnel 930m begins       E22
      15A   Penmaenmawr     E22
    16 Penmaenmawr, Dwygyfylchi, Gwasanaethau/Services     E22
      16A Dwygyfylchi       E22
      Twnnel Penmaenbach Tunnel 658m Twnnel Penmaenbach Tunnel 172m     E22
      17 Conwy A547 A547   E22
        Twnnel Conwy Tunnel 1089m Twnnel Conwy Tunnel 1089m     E22
      18 Conwy (A547), Deganwy A546 Deganwy A546, Cyffordd, Llandudno Junction (A547) A546   E22
      19 Betws-y-coed, Llandudno A470 Llandudno, Betws-y-coed A470 A470 A547   E22
      20 Rhs-on-Sea, Llandrillo-yn-Rhs (B5115) Rhs-on-Sea, Llandrillo-yn-Rhs B5115 A547 B5115   E22
      21 Colwyn Bay/Bae Colwyn B5104 B5104   E22
      22 Old Colwyn/Hen Golwyn (A547)     E22
      23 Llamddulas A547, Gwasanaethau/Services A547   E22
      23A   Abergele, Rhyl A548 A548   E22
      24 Abergele, Rhuddlan A547 Rhuddlan, Prestatyn A547 A547   E22
      24A Towyn, Llan San Sir/St George       E22
        Gwasanaethau Bodelwyddan services Gwasanaethau Bodelwyddan services     E22
      25 Bodelwyddan     E22
      26 St Asaph Business Park/Parc Busnes Llanelwy     E22
      27 Llanelwy/St Asaph, Rhyl A525 A525   E22
      27A Dinbych/Denbigh A525       E22
      28 Rhuallt Rhuallt, Tremeirchion B5429 B5429   E22
      29 Rhuallt, Tremeirchion (B5429) Marian Cwm     E22
      30 Tremeirchion Tan-yr-allt     E22
      31 Prestatyn A5151, Caerwys B5122 Holywell/Treffynnon A5026, Caerwys A5151 (B5122) A5026 A5151 B5122   E22
      32 Holywell/Treffynnon A5026 Rhosesmor (B5123) A5026   E22
      32A Rhosesmor B5123   A5026 B5123   E22
      32B Halkyn/Helygain, Rhosesmor       E22
      32C Halkyn/Helygain Flint/Fflint     E22
      33 Mold/Yr Wyddrgug, Flint/Fflint A5119 Flint/Fflint A5119 A5119   E22
      33A Connah's Quay B5126   B5126   E22
      33A   Northop Hall     E22
        Gwasanaethau Northop Hall services Gwasanaethau Northop Hall services     E22
      33B Mold/Yr Wyddrgug A494   A494   E22
34 Queensferry A494 Queensferry A494, Manchester (M56) A494 E22 Go to A494  
      35 Buckley/Bwcle A550 (A549), Corwen A5104 Wrexham/Wrecsam A550 A550    
      35A   Broughton, Saltney A5104 A5104    
      35A Broughton (A5104)        
      36 Chester, Wrexham/Wrecsam A483 A483 Go to A483  
      36A   Chester A5115, Whitchurch A41 A41 A5115    
      37 Chester, Nantwich A51, Whitchurch (A41) Chester, Nantwich A51, Manchester (M56) A51    
          M53 Go to M53  

Legend, Road signs
See also: Wikipedia - A55 road, CBRD - Motorway Database - A55

Page was last modified on 25 March 2010