Home - Europe - Czechia

Mikulovská rychlostní silnice

Brno - Mikulov, A border

  Lanes   Exit Direction A border (Read down) Direction Brno (Read Up) Slip road Notes _Also_as_
  Brno 602    
  Brno-VMO 42 Go to N42, Planned IC  
    Odpočívka      
  Brno-Vídeňská 602    
    Industriální zóna      
  Brno-Bohunice 374    
  Brno-centrum 1 E50 E65 E461 Go to D1  
  Brno-Heršpice 152077 152068   E461
    Modřice-sever     E461
    Modřice-sever     E461
      Odpočívka Modřice       E461
    6 Modřice-střed   152080   E461
    7 Modřice-jih 152 - E461
      Odpočívka Želešice       E461
    9 Popovice 002019   E461
        Odpočívka Popovice     E461
      10 Rajhrad 425   E461
        Odpočívka Rajhrad Odpočívka Rajhrad     E461
      16 Hrušovany 395028 - E461
      23 Pohořelice-sever 416   E461
      26 Pohořelice-jih 53 - E461
          52 E461    
        Nová Ves 396 Planned E461
        Pasohlávky 396014 Planned E461
        Brod nad Dyjí 396015 Planned E461
        Březí 414 Planned E461
        Mikulov 52 Planned E461
        Austria - Österreich Czechia - Česko   State border, Planned E461
        A Nord Autobahn A5 Go to A5, Planned E461

Legend, Road signs
Thanks to: Martin Zedník

Page was last modified on 5 August 2012